Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zamówienia Publiczne

AKTUALNOŚCI:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Utworzono dnia 20.02.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie planuje realizację usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w związku z resortowym Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zapytania i wyjaśnienia

Utworzono dnia 10.02.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Realizacja poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego oraz treningów kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowia 

dla uczestników projektu pn. „Program Akltywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do przedmiotu zamówienia.

czytaj dalej na temat: Zapytania i wyjaśnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 31.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z postępowaniem OPS-DAK.261.5.2020 z dnia 17.01.2020 r.  dot. organizacji dwóch jednodniowych wycieczek turystyczno-rekreacyjno-krajoznawczych w ramach projektu "Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska".

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szacowanie wartości zamówienia w sprawie zamówienia publicznego

Utworzono dnia 29.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie planuje realizację usług w postaci: zapewnienia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych oraz zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radzionków przez okres 3 lat. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia, w celu zastosowania właściwej procedury, która zależy od wartości całego zamówienia.

Z uwagi na powyższe, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za przedmiot zamówienia.

czytaj dalej na temat: Szacowanie wartości zamówienia w sprawie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Utworzono dnia 29.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie procedury opisanej w rozdziale 6.5.2 Zasada konkurencyjności, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, którego przedmiotem jest:

Realizacja poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego oraz treningów kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowia 

dla uczestników projektu pn. „Program Akltywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zapytania i wyjaśnienia

Utworzono dnia 21.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu "Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informuje, że dnia 20.01.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie przedmiotu zamówienia dot. organizacji dwóch jednodniowych wycieczek turystyczno-rekreacyjno-krajoznawczych.

czytaj dalej na temat: Zapytania i wyjaśnienia

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny