Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 195) od 1 kwietnia 2016 r. wprowadza świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko od dnia jego urodzenia do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wysokość świadczenia wychowawczego to 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym, tj: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka:

 a) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez względu na dochód rodziny,

 

 b) w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko   niepełnosprawne, kwoty 1200,00 zł, świadczenie wychowawcze przysługuje także na pierwsze dziecko,

 

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć

        Oświadczenia członka rodziny zgodne z załącznikami na dole strony.

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie. Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie, ul. Kużaja 19 a  także na stronie internetowej Ośrodka: www.ops.radzionkow.pl.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie pod nr telefonu 32/286-65-44 wew. 22.

Dokumenty do pobrania:

Okres Zasiłkowy 2017/2018 - 01.11.2017 - 31.10.2018:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie o dochodach wnioskodawcy

Załącznik - Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych

Okres Zasiłkowy 2016/2017 - 01.04.2016 - 31.10.2017:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 30.09.2017 r.

Oświadczenie o dochodach wnioskodawcy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do 30.09.2017

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów do 30 wrzesnia 2017r.

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kal do 30 września 2017r.

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne-oświadczenie dotyczy osób,które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Informator "Najważniejsze informacje o programie "Rodzina 500 plus".

Informator Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej nt. programu "Rodzina 500 plus".

Zegar

Kalendarium

Maj 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny